STAATSBLAD

STAATSBLAD nomor 4 tahun 1941

Staatsblad Van Nederlandsch-Indie 1941, No. 4 Aetherische Olien, Cassave-Producten, Tabak. Krosok. Vaststelling van de vergoedingen voor uitvoer-vergunningen van citronella-olie, cassave-producten en krosok voor 1941

STAATSBLAD nomor 5 tahun 1942

Staatsblad Van Nederlandsch -Indie 1941, No. 5 Suiker. Vaststelling van de jaarproductie van suiker voor den oogst 1942 (Suiker-jaarproductie-verordening 1942)

STAATSBLAD nomor 1 tahun 1941

Staatsblad Van Nederlandsch-Indie 1941, No. 1 Decentralisatie Stadsgemeenten. Regent-Schappen. Java En Madore. Aanwijzing van de gevallen, waarin het aandel van de regentschappen in de opbrengst van de landrente kan worden verhoogd

STAATSBLAD nomor 3 tahun 1941

Staatsblad Van Nederlandsch-Indie 1941, No. 3 Vendukantoren. Reglementen. Tijdstip van inwerkingtreding van de ordonnanties tot wijzinging van het vendu-reglement (Staatsblad 1940 Nos. 56 en 537) en de regeeringsverordening ter nadere regeling van vrijstellingen van de tusschenkomst van een vendumeester bij openbare verkoopingen (Staatsblad 1940 No. 503)

STAATSBLAD nomor 2 tahun 1941

Staatsblad Van Nederlandsch-Indie 1941, No. 2 Landsdienaren, Bezoldigingen. Toelagen. Zeemacht. Maandlooners. Werklieden. Reglementen. Nadere wijziging en aanvulling van de tijdelijke herziene bezoldigingsregeling voor enkele groepen van personeel bij de inrichtingen der Zeemacht (Staatsblad 1937 No. 32)